e-Group ahli kariah

Masjid Bandar Bukit Puchong telah mewujudkan e-group ahli kariah bagi memberi kesempatan pada semua ahli kariah untuk berdiskusi dari pelbagai sudut samada yang berkaitan ibadat, muamalat, sosial, rumahtangga, sains, seerah dan sebagainya. Pendaftaran boleh dikemukakan ke email azian_rahman@yahoo.com