Sebelum Pembinaan

Gambar masjid ketika sebelum pembinaan.